Grupy wiekowe

Grupa najmłodsza: 6-9 lat. Dla dzieci chętnych nowych wrażeń i sprawdzenia się między słupkami. Rozwijamy koordynację ruchową, oswajamy z bramką i nauczamy podstaw bronienia.

Grupa średnia: 10-13 lat. Szlifowanie techniki bramkarskiej, wprowadzanie do rywalizacji treningowej i meczowej, monitorowanie rozwoju – zarówno technicznego, jak i fizycznego.

Grupa starsza: 14-18 lat. Przygotowanie do futbolu przez trochę większe F. Eliminowanie niedostatków, nauka zachowań w sytuacjach meczowych, stałe doskonalenie techniki.

Każda z grup trenuje dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, możliwe są również treningi indywidualne.